El paper de Pa i Mel durant la COVID-19


La pandèmia generada per la COVID-19 ha suposat una crisi social sense precedents en la qual, de les necessitats ja existents, han sorgit altres de noves a les quals Pa i Mel ha reaccionat i s'ha adaptat ràpidament.

La crisi sanitària ha destapat una crisi social que ha visibilitzat nous perfils de persones que viuen al nostre municipi, alguns des de fa temps, amb ingressos suficients per subsistir dia a dia però precaris a mig i llarg termini que mai havien tingut la necessitat de recórrer als Serveis Socials. Per això, des de l'associació Pa i Mel hem posat en marxa ajudes i projectes d'abast a totes aquelles persones i famílies amb situació de necessitat, indiferentment de la seva condició social o ètnica.

Pa i Mel, sempre amb la coordinació dels serveis socials de Sa Pobla i amb la col·laboració de l'administració pública, ha estat present des del primer moment per donar un cop de mà i ajudar en la gestió d'aquestes noves necessitats així com atenuar les conseqüències que ha generat aquesta crisi social com són ajudes econòmiques i alimentàries així com atenció social a les que l'administració pública no ha pogut arribar a causa de la seva saturació. Tot això està sent possible gràcies a la col·laboració de l'administració pública i de donatius d'empreses i de persones individuals, és per això que volem animar a la gent que pugui a sumar-se a la col·laboració ja que queda demostrat que amb una unió col·lectiva és possible pal·liar els efectes de la crisi.

A més hem iniciat nous projectes grupals per atendre les noves necessitats detectades, donant formació, orientació, suport emocional ... a aquelles persones que ho necessiten. Destacar el paper de les persones del nostre equip que dia a dia desenvolupen la seva feina amb amor i dedicació, donant el màxim de si per atendre les necessitats emergents. Sense tots ells no hauríem pogut dur a terme els diferents projectes que hem desenvolupat al llarg d'aquests últims mesos.

Destacar que per al 2021 la Direcció General dels Serveis Socials ha aprovat un projecte perquè Pa i Mel pugui continuar aquesta tasca que havia realitzat fins ara sense els recursos necessaris. Estem molt agraïts ja que ha permès la contractació d'una treballadora social que garanteix la continuïtat dels grups en marxa i disposar d'uns fons per seguir cobrint les necessitats bàsiques.