Fent lligams

 

“Fent lligams” és un projecte que es desenvolupa mitjançant la realització de dues activitats que es realitzen al municipi de sa Pobla. Per una banda, la creació de grups de formació amb persones nouvingudes que els permet conèixer l’entorn i els serveis que s’ofereixen dins ell, així com també, el funcionament de la societat mallorquina, tot des d’una perspectiva de gènere i facilitant la integració dels mateixos.

Per una altra banda, es tracta de crear i gestionar un voluntariat basat en posar en relació a dues persones per a què s’ajudin en allò que necessitin per fer un procés. Per fer possible aquest sistema, s’han creat dues borses de voluntariat distintes. Dintre un àmbit més lingüístic, s’ha creat el voluntariat lingüístic, que  consisteix en relacionar dues persones (una que tingui domini de la nostra llengua i una altra que no) que es comprometen a realitzar activitats conjuntes un mínim d’un cop per setmana als espais que trobin oportuns. Les activitats a fer i els llocs d’encontre ho elegeixen ells mateixos, però sempre dintre de l’entorn de conèixer-se i de la millora de les relacions i de la xarxa social de ambdues persones.  En canvi, l’altre vessant és  la del voluntariat per tenir cura d’un infant mentre la seva/el seu mare/pare es troben realitzant alguna activitat formativa a Pa i Mel.

Aquest projecte, que es troba finançat per la Fundació Barceló, ha permès la millora de la situació dels usuaris i de la convivència del propi municipi de Sa Pobla que s’havia vist alterada per l’existència de la crisi sanitària de la COVID-19.