El paper de Pa i Mel durant la COVID-19


La pandèmia generada per la COVID-19 ha suposat una crisi social sense precedents en la qual, de les necessitats ja existents, han sorgit altres de noves a les quals Pa i Mel ha reaccionat i s'ha adaptat ràpidament.

La crisi sanitària ha destapat una crisi social que ha visibilitzat nous perfils de persones que viuen al nostre municipi, alguns des de fa temps, amb ingressos suficients per subsistir dia a dia però precaris a mig i llarg termini que mai havien tingut la necessitat de recórrer als Serveis Socials. Per això, des de l'associació Pa i Mel hem posat en marxa ajudes i projectes d'abast a totes aquelles persones i famílies amb situació de necessitat, indiferentment de la seva condició social o ètnica.

Pa i Mel, sempre amb la coordinació dels serveis socials de Sa Pobla i amb la col·laboració de l'administració pública, ha estat present des del primer moment per donar un cop de mà i ajudar en la gestió d'aquestes noves necessitats així com atenuar les conseqüències que ha generat aquesta crisi social com són ajudes econòmiques i alimentàries així com atenció social a les que l'administració pública no ha pogut arribar a causa de la seva saturació. Tot això està sent possible gràcies a la col·laboració de l'administració pública i de donatius d'empreses i de persones individuals, és per això que volem animar a la gent que pugui a sumar-se a la col·laboració ja que queda demostrat que amb una unió col·lectiva és possible pal·liar els efectes de la crisi.

A més hem iniciat nous projectes grupals per atendre les noves necessitats detectades, donant formació, orientació, suport emocional ... a aquelles persones que ho necessiten. Destacar el paper de les persones del nostre equip que dia a dia desenvolupen la seva feina amb amor i dedicació, donant el màxim de si per atendre les necessitats emergents. Sense tots ells no hauríem pogut dur a terme els diferents projectes que hem desenvolupat al llarg d'aquests últims mesos.

Destacar que per al 2021 la Direcció General dels Serveis Socials ha aprovat un projecte perquè Pa i Mel pugui continuar aquesta tasca que havia realitzat fins ara sense els recursos necessaris. Estem molt agraïts ja que ha permès la contractació d'una treballadora social que garanteix la continuïtat dels grups en marxa i disposar d'uns fons per seguir cobrint les necessitats bàsiques.
PA I MEL REB UN RECONEIXEMENT NACIONAL PER PART DE BURKINA FASO PER LA LABOR DE COOPERACIÓ QUE FEIM A LA REGIÓ DE TENADO.


El passat 11 de desembre de 2020 es va fer un homenatge a l’associació Pa i Mel a Koudougou, Burkina Faso, per reconèixer oficialment la labor que fem allà des del 2008. El batle de Tenado, Yoma Batiana, va expressar, en nom del seu poble, la seva gratitud a l'associació Pa I Mel per aquesta col·laboració.

Les accions de Pa i Mel es basen en les prioritats del Pla de Desenvolupament Municipal de Tenado i el nostre model de cooperació es basa en donar suport a les necessitats detectades i prioritzades pel propi municipi i en què les inversions siguin per projectes públics, enfortint així l’autogestió del projectes i evitant la seva dependència cap a nosaltres.

l'associació Pa i Mel ha finançat, durant el període 2008-2020 a la comarca de Tenado:

  La construcció i l'equipament de 7 escoles primàries;

 •    La construcció i l’equipament de 3 instituts (Batondo, Bavila i Tenado) i els seus edificis administratius;
 •           La construcció d'un laboratori mèdic al Centre Mèdic de Tenado
 •           La construcció d’una maternitat a Koukouldi
 •           Donacions de medicines, consumibles i equipament mèdic a centres de salut de la comarca
 •           La reconstrucció de la presa del municipi de Tenado
 •           La creació de 15 hectàrees municipals per al cultiu d’arros
 •           La creació d’un hort municipal
 •           Creació de 5 horts escolars
 •           Formacions en agricultura, alfabetització per a dones, formacions pel personal de l’ajuntament...
 •           Reparació de pous
 •           La construcció de 7 pous

Tota aquesta labor ha estat possible gràcies a la confiança i al finançament rebut per part del Fons Mallorquí de Solidaritat i de la Direcció General de Cooperació de les Illes Balears. Però també sobretot a la tasca coordinada amb l’Ajuntament de Tenado, encapçalat pel seu batle: Yoma Batiana i amb el president de l’Associació Pa i Mel Burkina, Gildas Bado. 


Fotografia del batle de Tenado, Yoma Batiana (dreta) i del president de Pa i Mel Burkina, Gildas Bado (esquerra)

Mapa dels projectes realitzats a Burkina Faso