Hem iniciat el grup de pautes educatives 
Aquest grup és una gran oportunitat perquè les famílies tinguin recursos que faciliten 
l'educació dels seus fills i així facilitar-los eines per ser autònoms el dia de demà. 
A més de ser un punt de trobada on puguin compartir problemes similars i, amb l'ajuda de 
professionals, posar en comú experiències i estratègies per assolir els objectius que garanteixin
el benestar dels menors.