VIATGE DE COOPERACIÓ A BURKINA FASO

Cinc membres de l'equip de Pa i Mel, es varen desplaçar a Tenado (Burkina Faso), per tal de poder fer un seguiment dels projectes que està finançant gràcies a la col·laboració del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i a la Direcció General de Cooperació. 
Els projectes que es van supervisar van ser els següents:

1) Construcció de la segona part de l'institut  
Del 2014 al 2016 es va construir un institut públic que permet als alumnes de Tenado que han acabat primària cursar secundària (abans, només 40% tenien plaça).  Actualment el centre acull a 700 alumnes.


 2) Construcció d'un Hospital de Maternitat. 
Aquest espai de maternitat, construit al 2016, permet fer consultes mensuals de seguiment d'embaràs, atendre els parts o fer planificacions familiars, entre d'altres. 


 3) Construcció d'un embassament d'aigua

Aquest viatge, també va servir per fer un diagnòstic de les necessitats reals de la zona i  poder establir les línies d'actuació dels futurs projectes. Per fer-ho, ens van reunir amb els diferents Agrupaments del Departament, així com amb els representants de les Administracions de la zona.


AGRAÏMENTS

Volem donar les gràcies, a Apotecaris Solidaris que va fer un donatiu de medicaments que es va repartir al centre de salut de Tenado.


També volem agrair a l'escola The Academy School i a totes les persones anònimes que han col·laborat en la campanya de recollida de material escolar i roba.