ACTIVITATS ESTIU 2020


L’actual normativa de les activitats de lleure durant la situació d'excepcionalitat de la COVID-19 estableix que els infants només es podran relacionar amb el seu propi grup. Per tant, per poder complir amb les mesures decretades, el desenvolupament de les activitats d’estiu tindrà les següents modificacions:  

  •            Només es realitzaran activitats al juliol i a l’agost.
  •         Les activitats seran de 9:00 a 14:00 hores (l’entrada i la sortida serà escalonada).
  •         No hi haurà matinera ni menjador.


Inscripcions:

-          Es realitzaran únicament del 25 de maig al 19 de juny.
-          Els infants només es podran apuntar el mes complet (no es pot per setmanes, quinzenes o dies)
-          Les inscripcions es faran només per telèfon al 630 777 161
-          Pagament:
®     es realitzarà per transferència al ES54 2O56 0018 15 1001906229. S’haurà d’indicar   el nom i llinatges de l’infant i l’edat.
®     un primer pagament del 50% en el moment de fer la inscripció i el 50% restant a     l’inici de les activitats.

-          S’haurà d’enviar per whatsapp:
®     Una fotografia de  l’infant.
®     Una nota escrita a mà amb el següent escrit: